Svenska Haplogruppdatabasen


Inledning

Välkommen !


Det har blivit allt vanligare att man som privatperson genomför DNA-tester, för att lära sig mer om både sin släkt och sin hälsa, och följdaktligen blir det fler och fler som fått reda på vilka haplogrupper man tillhör.

Svenska Haplogruppdatabasen (SHD) är en fri och obunden databas vars ändamål är att samla och tillgängliggöra svenska (ej nutida) personers haplogrupper och skapa ett nytt verktyg till den traditionella släktforskningen. Databasen har också som mål att skapa statistik över haplogruppernas utbredning och bidra till kunskapen om förhistorisk migration i Skandinavien. Den genetiska forskningen visar att alla människor härstammar från Afrika och väldigt lite skiljer oss åt.


Vad är då en haplogrupp?


Väldigt förenklat kan man säga att haplogrupper är en gruppering och klassificering av visst genetiskt material som förts vidare generation efter generation, från far till son och från mor till dotter. Genom noggranna vetenskapliga studier av detta genetiska material har man kunnat beräkna hur världens befolkning spridit sig ut ur Afrika, divergerat till olika etniciteter, och brett ut sig över jorden.


Haplogrupp ur ett genetiskt perspektiv


Haplogrupperna är knutna till de raka linjerna i släktträdet och det beror på hur det DNA man testar har förts vidare från en generation till en annan. Det ”vanliga” DNA, som skapar de individer vi är, är som bekant en blandning av två föräldrars bidrag. Om man betänker att detta egna DNA späds ut med lika mycket okänt DNA för varje generation bakåt i tiden man går, inser man att det snart inte finns mycket likhet mellan avlägsna anors arvsanlag och det egna DNAt.

Som tur är finns det DNA som inte utsätts för denna sammanblandning och därför bibehåller sitt utseende. Sådant DNA finns det två varianter av som används inom DNA-genealogin:

  • Den till det raka fädernet knutna varianten, Y-DNA, som ärvs från far till son via den manliga Y-kromosomen
  • Raka mödernets variant, mtDNA (mitokondriellt DNA), som ärvs från mor till barn.


Detta innebär att en man kan genom att testa sitt eget DNA kan identifiera haplogruppstillhörighet för alla sina anor på det raka fädernet och det raka mödernet och en kvinna kan göra detsamma för sitt raka möderne. Skillnaden beror på att både män och kvinnor ärver mtDNA (men det är bara kvinnan som kan föra det vidare) medan kvinnor aldrig ärver något från den manliga Y-kromosomen.

Y-DNA ärvs från far, farfar osv.

Y-DNA förs vidare till alla söner och manliga ättlingar.


Vill en kvinna ta reda på haplogrupptillhörigheten på hennes fars sida måste det till ytterligare ett test med prov taget ifrån just fadern och om inte det är möjligt t ex en farbror, farfar, bror eller en brorson. Detta innebär även att när man som kvinna överväger att göra ett sånt här test och enbart är intresserad av den information som rör den genealogiska biten kan det vara mer lönsamt att skicka in prov från en broder istället.

Haplogruppstillhörigheten är som tidigare nämnts densamma för alla personer av samma kön i raka led. Detta innebär att med en man som exempel så är alla andra raka manslinjer som utgår ifrån någon av männen i testpersonens raka fäderne av samma haplogrupp som den testade personen.

Därför kan ett test definiera haplogruppstillhörighet för ett ganska stort antal personer om man har en stamtavla med många grenar och med start många generationer bakåt i tiden.


Haplogrupp som en indirekt kvalitetskontroll


En sak som databasen SHD kan komma att bidra med är något som kan liknas vid en kvalitetskontroll av den traditionella släktforskningen man åstadkommit.

Om två personer påstår sig härstamma, på antingen det raka fädernet eller det raka mödernet, från en och samma person men vid ett DNA-test visar sig ha divergerande haplogruppstillhörighet vet man att det finns ett fel någonstans. Man vet inte var felet finns men man vet att det finns ett fel. Teoretiskt sett så kanske man i enskilda fall skulle kunna styrka den ena eller andra linjens forskningsresultat med kompletterande tester på ytterligare ättlingar i rakt nedstigande led.

Detta är ett unikt sätt att få ett definitivt besked om kvalitén på forskning som kan sträcka sig många hundra år bakåt i tiden!


Två testpersoner har fått olika resultat och kan inte bägge härstamma från Person X på raka fädernet. Något är fel i släktforskningen!


Haplogruppernas klassificering


De människor som sökte sig ut ur Afrika för 60 000 år sedan tillhörde något som liknade en och samma haplogrupp. Med tiden så uppstod naturliga förändringar, spontana mutationer, i DNAt hos enstaka av dessa individer. Dessa mutationer fördes sedan vidare i nya generationer och innebar då en skillnad jämfört med den ursprungliga gruppen. Med tiden kom det till ytterligare mutationer och skillnaderna blev fler och större.

Genom att studera dessa skillnader har man upprättat en klassificering vardera för Y-DNA och mtDNA, där haplogrupperna har tilldelats signum i form av en bokstav efterföljt av siffror och bokstäver i olika antal beroende på hur komplex grenen är.

Vill man veta mer om denna nomenklatur och läsa mer om vad var och en av dessa haplogrupper innebär kan SHD rekommendera den engelska versionen av Wikipedias artikel om just haplogrupper: http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup


Hur gör man för att testa sig?


Det finns i dag ett flertal leverantörer av denna typ tester. De skiljer sig i regel åt ifråga om vad man kan göra för tester samt vad priset är för dessa. SHD kommer inte att rekommendera någon speciell leverantör utan listar här nedan de som vi vet kan bidra med test av just haplogruppstillhörighet. Det lönar sig med andra ord att på egen hand titta runt lite och jämföra vad man får för pengarna:

Family Tree DNA
23andMe
Ancestry
MyHeritage
The Genographic Project
iGENEA

När man gjort beställningen kommer det hem en försändelse med utrustning för att ta det prov som behövs för att kunna analysera DNAt. Det kan röra sig om att spotta i ett rör, tugga på ett tuggummi eller något annat liknande som innebär att celler ifrån munhålan samlas upp och kan transporteras till laboratoriet där analysen skall utföras. Leveranstiden brukar röra sig om en eller två månader och man får sitt provsvar i form av data på den hemsida där man gjort beställningen. Brukligt är att man som beställare får tillgång till rådata för analysen och därmed kan använda dessa till andra saker än bara de som är kopplade till just leverantörens tjänster.
Stöd SHD!


Utvalda länkar


Översikter

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi (SSGG)
International Society of Genetic Genealogy (ISOGG)
The Genetic Atlas
Eupedia Genetics
PhyloTree (mtDNA)
mtDNA Community
Haplogroup (Wikipedia)
DNA-genealogi (Wiki-Rötter)

Projekt

Sverigeprojektet (FTDNA)
One Family One World Project
Nordics and Baltics (Living DNA)

Bure DNA
Swedish Nobility DNA Project
Eurogenes Genetic Ancestry Project
Fennoscandia Biographic Project
DODECAD Ancestry Project
Ancestor-Projects.com

Regionala projekt (FTDNA)

Dalarna
Dalarna (Gagnef)
Dalarna (Kopparberget)
Gotland
Norrbotten (Södra delen)
Norrbotten (Tornedalen)
Skåne/Halland/Blekinge/Bornholm
Småland/Öland
Småland (Tjust)
Södermanland
Värmland
Västerbotten (Skellefteå)
Västerbotten (Umeå)
Västerbotten (Lycksele)
Västergötland/Bohuslän/Dalsland
Västmanland
Ångermanland/Medelpad
Östergötland

Haplogrupper (Y-DNA)

FTDNA: G-L497 I1-M253 I1-Z2336/CTS6364 I1-P109 I1-L300 I1-Z140 I1-L1302 I2-M223 N-M178 Q Nordic R1a-M198 R1b-U106 R1b-P312 R1b-U152
Alla projekt...
Facebook: G-M201 G-L497 I1-M253 I1-DF29 I1-P109 I1-L813 I1-L1301 I2-M223 Q-L527

Haplogrupper (mtDNA)

FTDNA: H1 H2 H5 I J K U5 U5a U5b V
Alla projekt...
Facebook: I

Verktyg

YFull (BigY analysis)
semargl.me (Y-DNA)
GEDmatch
DNA.LAND
DNA Tools (dnagedcom.com)
DNA Genealogy Experiment
Genetic Genealogy Kit
Ysearch
Haplogroup Predictor
Haplo-I Subclade Predictor
Mitosearch
mtDNA Haplogroup Analysis (mthap)

Forum

DNA-anor (Facebook)
Genetisk genealogi (Anbytarforum)
A Genetic Genealogy Community
World Families Forums

Testföretag

Family Tree DNA
YSEQ
23andMe
Ancestry DNA
MyHeritage DNA
The Genographic Project
iGENEA
© Svenska Haplogruppdatabasen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies