Svenska Haplogruppdatabasen


Statistik

Svenska Haplogruppdatabasen (SHD) innehåller just nu 31302 personer i 2743 olika Y- och mtDNA-träd registrerade av 2396 användare.
    Statistik för flera databaser:
  1. Visa de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan regioner och län
  2. cirkeldiagram - karta - tabell


Samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen

Följande tabell visar hur samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen. Observera att antalet personer i de olika träden skiljer sig mycket åt, så tabellen bör inte användas för att se vilka haplogrupper som är vanligast. För det ändamålet passar bättre statistiken för de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan länen.

Visa den procentuella andelen av en haplogrupp inom ett län genom att hålla musmarkören över antalssiffran. Klicka på haplogruppen för att se personerna i databasen.

Detaljnivå i haplogrupphierarkin
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%
Mt
2
11
7
20
0.1%
Mt
2
2
0%
Mt
1
1
4
6
0%
Mt
7
6
13
0.1%
Mt
389
250
182
241
208
194
254
102
89
196
329
131
562
320
193
184
193
148
347
348
448
141
472
324
499
3
3
6750
40.4%
Mt
25
10
11
5
1
48
24
1
23
3
7
3
1
1
1
11
1
6
18
5
1
16
14
73
309
1.8%
Mt
2
2
0%
Mt
1
1
0%
Mt
19
14
1
9
2
21
10
18
15
2
82
49
28
1
10
6
41
2
249
4
110
16
16
725
4.3%
Mt
0
0%
Mt
11
5
16
0.1%
Mt
93
17
47
35
112
91
40
10
71
30
37
25
128
45
55
45
30
17
52
44
105
48
52
33
149
1
1412
8.4%
Mt
53
23
7
49
25
26
111
1
60
82
90
37
62
106
57
77
25
23
80
40
81
78
42
30
121
1386
8.3%
Mt
19
7
3
41
1
2
5
2
80
0.5%
Mt
3
3
7
7
1
6
1
3
31
0.2%
Mt
4
5
1
10
5
1
8
7
1
42
0.3%
Mt
0
0%
Mt
0
0%
Mt
13
4
9
1
1
35
24
29
116
0.7%
Mt
123
54
55
70
53
25
54
15
7
37
75
78
27
44
36
40
48
30
42
83
166
13
54
9
89
1327
7.9%
Mt
150
69
57
116
37
69
76
6
186
165
115
79
201
197
191
43
81
80
97
86
544
38
195
105
271
30
3284
19.7%
Mt
42
19
18
40
22
12
3
7
5
10
2
50
53
18
14
45
5
46
22
21
22
28
4
28
2
538
3.2%
Mt
34
5
4
28
1
4
8
12
5
18
35
57
6
2
20
22
261
1.6%
Mt
17
7
2
1
8
10
29
41
1
20
7
3
1
8
2
11
43
30
241
1.4%
Mt
5
6
1
2
57
4
1
15
4
24
119
0.7%
Mt
0
0%
Mt
1
1
2
0%
Y
4
2
6
0%
Y
9
9
0.1%
Y
1
1
0%
Y
4
4
0%
Y
6
10
2
12
1
8
6
7
2
5
1
24
44
128
0.9%
Y
2
1
1
8
12
0.1%
Y
10
1
3
19
1
5
45
12
22
1
15
8
1
32
38
32
245
1.7%
Y
4
4
0%
Y
1
1
0%
Y
363
275
150
371
273
177
272
40
194
263
491
142
325
293
151
265
204
84
165
317
1152
68
315
323
697
4
7374
50.6%
Y
26
2
3
6
1
1
1
6
3
17
20
14
1
1
16
2
120
0.8%
Y
1
1
2
0%
Y
2
1
3
6
0%
Y
53
40
8
32
1
9
12
11
1
22
8
9
11
6
78
45
33
80
92
21
13
79
100
72
836
5.7%
Y
2
7
1
24
3
37
0.3%
Y
65
6
2
125
51
62
23
11
8
64
21
26
44
46
20
2
25
18
20
2
9
13
3
24
690
4.7%
Y
256
86
112
208
81
120
143
106
65
146
231
119
382
244
312
229
107
75
211
233
238
107
416
404
433
33
5097
35%
Y
1
7
1
9
0.1%
Y
0
0%
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%


Observera att haplogruppernas beteckningar ibland ändras när nya mutationer upptäcks, t ex så blev R1b1b2 år 2011 R1b1a2, och I1a blev 2007 endast I1. Olika beteckningar kan förekomma i SHD, beroende på när och av vilket företag som personen testats. På SHD finns ett omvandlingsverktyg mellan YDNA-haplogrupper för olika år. En översikt över MtDNA haplogrupper finns på PhiloTree. Som användare på SHD kan du uppdatera ditt träds haplogrupp om det skulle behövas.
Stöd SHD!


Utvalda länkar


Översikter

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi (SSGG)
International Society of Genetic Genealogy (ISOGG)
The Genetic Atlas
Eupedia Genetics
PhyloTree (mtDNA)
mtDNA Community
Haplogroup (Wikipedia)
DNA-genealogi (Wiki-Rötter)

Projekt

Sverigeprojektet (FTDNA)
Historiskt DNA
Bure DNA
Swedish Nobility DNA Project
Eurogenes Genetic Ancestry Project
Fennoscandia Biographic Project
DODECAD Ancestry Project
Ancestor-Projects.com

Regionala projekt (FTDNA)

Dalarna
Dalarna (Gagnef)
Dalarna (Kopparberget)
Gotland
Norrbotten (Södra delen)
Norrbotten (Tornedalen)
Skåne/Halland/Blekinge/Bornholm
Småland/Öland
Småland (Tjust)
Södermanland
Värmland
Västerbotten (Skellefteå)
Västerbotten (Umeå)
Västerbotten (Lycksele)
Västergötland/Bohuslän/Dalsland
Västmanland
Ångermanland/Medelpad

Haplogrupper (Y-DNA)

FTDNA: G-L497 I1-M253 I1-Z2336/CTS6364 I1-P109 I1-L300 I1-Z140 I1-L1302 I2-M223 N-M178 Q Nordic R1a-M198 R1b-U106 R1b-P312 R1b-U152
Alla projekt...
Facebook: G-M201 G-L497 I1-M253 I1-DF29 I1-P109 I1-L813 I1-L1301 I2-M223 Q-L527

Haplogrupper (mtDNA)

FTDNA: H1 H2 H5 I J K U5 U5a U5b V
Alla projekt...
Facebook: I

Verktyg

YFull (BigY analysis)
semargl.me (Y-DNA)
GEDmatch
DNA.LAND
DNA Tools (dnagedcom.com)
DNA Genealogy Experiment
Genetic Genealogy Kit
Ysearch
Haplogroup Predictor
Haplo-I Subclade Predictor
Mitosearch
mtDNA Haplogroup Analysis (mthap)

Forum

DNA-anor (Facebook)
Genetisk genealogi (Anbytarforum)
A Genetic Genealogy Community
World Families Forums

Testföretag

Family Tree DNA
YSEQ
23andMe
Ancestry DNA
MyHeritage DNA
The Genographic Project
iGENEA
© Svenska Haplogruppdatabasen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies