Svenska Haplogruppdatabasen


Statistik

Svenska Haplogruppdatabasen (SHD) innehåller just nu 32290 personer i 2847 olika Y- och mtDNA-träd registrerade av 2495 användare.
    Statistik för flera databaser:
  1. Visa de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan regioner och län
  2. cirkeldiagram - karta - tabell


Samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen

Följande tabell visar hur samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen. Observera att antalet personer i de olika träden skiljer sig mycket åt, så tabellen bör inte användas för att se vilka haplogrupper som är vanligast. För det ändamålet passar bättre statistiken för de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan länen.

Visa den procentuella andelen av en haplogrupp inom ett län genom att hålla musmarkören över antalssiffran. Klicka på haplogruppen för att se personerna i databasen.

Detaljnivå i haplogrupphierarkin
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%
Mt
2
11
7
20
0.1%
Mt
2
2
0%
Mt
1
1
4
6
0%
Mt
7
6
13
0.1%
Mt
399
257
191
249
211
200
263
102
98
186
331
132
569
320
198
185
210
158
350
364
452
144
474
399
508
3
1
6954
40.6%
Mt
25
10
11
5
1
48
24
1
23
1
3
7
3
1
1
1
11
1
6
18
5
1
16
14
73
310
1.8%
Mt
2
2
0%
Mt
1
1
0%
Mt
19
14
1
9
2
21
10
18
15
2
82
49
28
1
11
6
41
2
255
4
110
16
16
732
4.3%
Mt
0
0%
Mt
0
0%
Mt
11
5
16
0.1%
Mt
97
17
47
42
112
91
42
10
75
30
47
25
128
45
55
51
30
17
52
44
105
48
52
33
155
1
1451
8.5%
Mt
60
23
7
55
25
27
115
1
64
82
92
37
62
106
63
85
26
23
81
41
82
83
42
30
121
1433
8.4%
Mt
19
7
3
41
1
2
5
2
80
0.5%
Mt
1
3
7
2
1
6
1
3
24
0.1%
Mt
4
5
1
10
5
1
8
7
1
42
0.2%
Mt
0
0%
Mt
0
0%
Mt
13
4
9
1
1
35
24
10
97
0.6%
Mt
123
54
60
70
53
25
54
21
7
53
87
78
29
46
37
40
48
31
42
83
171
13
54
11
97
1387
8.1%
Mt
153
84
58
116
40
69
76
6
186
166
118
79
203
203
191
48
81
80
97
86
545
49
212
105
271
1
30
3353
19.6%
Mt
42
19
18
40
22
12
3
7
5
10
2
50
53
18
14
45
5
46
22
21
22
28
4
28
2
538
3.1%
Mt
34
5
4
28
1
4
8
12
5
18
35
57
6
2
20
22
261
1.5%
Mt
17
7
2
1
8
10
41
41
1
20
7
3
1
8
2
11
43
26
12
261
1.5%
Mt
5
6
1
2
57
4
1
15
4
24
119
0.7%
Mt
0
0%
Mt
1
1
2
0%
Y
4
2
6
0%
Y
9
9
0.1%
Y
1
1
0%
Y
4
4
0%
Y
6
10
2
12
1
8
6
7
2
5
1
24
44
128
0.8%
Y
2
1
1
8
12
0.1%
Y
10
1
3
1
19
1
1
5
45
12
22
14
13
15
8
1
51
38
34
294
1.9%
Y
4
13
5
1
2
25
0.2%
Y
1
1
0%
Y
373
275
155
379
288
177
278
41
206
267
506
148
327
302
156
275
207
93
173
318
1156
69
349
431
702
4
7655
50.5%
Y
26
2
3
6
1
1
1
6
3
17
20
14
1
1
16
2
120
0.8%
Y
1
1
2
0%
Y
2
1
3
6
0%
Y
63
41
8
32
3
14
12
11
1
22
8
9
11
6
78
45
33
82
94
47
13
88
101
85
3
910
6%
Y
2
7
1
24
3
37
0.2%
Y
65
6
2
125
51
62
23
18
8
64
21
26
44
46
20
2
25
18
20
2
9
13
3
24
697
4.6%
Y
261
89
119
213
84
120
144
106
65
147
232
122
388
253
323
233
107
76
218
235
246
109
433
415
443
18
33
5232
34.5%
Y
1
7
1
9
0.1%
Y
0
0%
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%


Observera att haplogruppernas beteckningar ibland ändras när nya mutationer upptäcks, t ex så blev R1b1b2 år 2011 R1b1a2, och I1a blev 2007 endast I1. Olika beteckningar kan förekomma i SHD, beroende på när och av vilket företag som personen testats. På SHD finns ett omvandlingsverktyg mellan YDNA-haplogrupper för olika år. En översikt över MtDNA haplogrupper finns på PhiloTree. Som användare på SHD kan du uppdatera ditt träds haplogrupp om det skulle behövas.
Stöd SHD!


Utvalda länkar


Översikter

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi (SSGG)
International Society of Genetic Genealogy (ISOGG)
The Genetic Atlas
Eupedia Genetics
PhyloTree (mtDNA)
mtDNA Community
Haplogroup (Wikipedia)
DNA-genealogi (Wiki-Rötter)

Projekt

Sverigeprojektet (FTDNA)
Historiskt DNA
Bure DNA
Swedish Nobility DNA Project
Eurogenes Genetic Ancestry Project
Fennoscandia Biographic Project
DODECAD Ancestry Project
Ancestor-Projects.com

Regionala projekt (FTDNA)

Dalarna
Dalarna (Gagnef)
Dalarna (Kopparberget)
Gotland
Norrbotten (Södra delen)
Norrbotten (Tornedalen)
Skåne/Halland/Blekinge/Bornholm
Småland/Öland
Småland (Tjust)
Södermanland
Värmland
Västerbotten (Skellefteå)
Västerbotten (Umeå)
Västerbotten (Lycksele)
Västergötland/Bohuslän/Dalsland
Västmanland
Ångermanland/Medelpad

Haplogrupper (Y-DNA)

FTDNA: G-L497 I1-M253 I1-Z2336/CTS6364 I1-P109 I1-L300 I1-Z140 I1-L1302 I2-M223 N-M178 Q Nordic R1a-M198 R1b-U106 R1b-P312 R1b-U152
Alla projekt...
Facebook: G-M201 G-L497 I1-M253 I1-DF29 I1-P109 I1-L813 I1-L1301 I2-M223 Q-L527

Haplogrupper (mtDNA)

FTDNA: H1 H2 H5 I J K U5 U5a U5b V
Alla projekt...
Facebook: I

Verktyg

YFull (BigY analysis)
semargl.me (Y-DNA)
GEDmatch
DNA.LAND
DNA Tools (dnagedcom.com)
DNA Genealogy Experiment
Genetic Genealogy Kit
Ysearch
Haplogroup Predictor
Haplo-I Subclade Predictor
Mitosearch
mtDNA Haplogroup Analysis (mthap)

Forum

DNA-anor (Facebook)
Genetisk genealogi (Anbytarforum)
A Genetic Genealogy Community
World Families Forums

Testföretag

Family Tree DNA
YSEQ
23andMe
Ancestry DNA
MyHeritage DNA
The Genographic Project
iGENEA
© Svenska Haplogruppdatabasen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies