Svenska Haplogruppdatabasen


Statistik

Svenska Haplogruppdatabasen (SHD) innehåller just nu 33678 personer i 2998 olika Y- och mtDNA-träd registrerade av 2627 användare.
    Statistik för flera databaser:
  1. Visa de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan regioner och län
  2. cirkeldiagram - karta - tabell


Samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen

Följande tabell visar hur samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen. Observera att antalet personer i de olika träden skiljer sig mycket åt, så tabellen bör inte användas för att se vilka haplogrupper som är vanligast. För det ändamålet passar bättre statistiken för de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan länen.

Visa den procentuella andelen av en haplogrupp inom ett län genom att hålla musmarkören över antalssiffran. Klicka på haplogruppen för att se personerna i databasen.

Detaljnivå i haplogrupphierarkin
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%
Mt
2
11
7
20
0.1%
Mt
2
2
0%
Mt
1
1
4
6
0%
Mt
7
6
13
0.1%
Mt
419
259
201
262
223
200
270
102
99
191
335
132
595
350
205
213
215
158
391
369
469
156
507
410
529
3
1
7264
40.8%
Mt
25
10
11
5
1
48
24
1
23
1
3
7
3
1
1
1
11
1
6
18
5
1
16
14
73
310
1.7%
Mt
2
2
0%
Mt
1
1
0%
Mt
20
19
1
9
2
21
10
18
15
2
82
49
28
1
11
6
41
2
257
4
115
24
22
759
4.3%
Mt
0
0%
Mt
0
0%
Mt
11
5
16
0.1%
Mt
98
17
48
48
118
91
42
14
75
31
48
26
128
52
55
51
30
17
52
44
105
48
52
33
172
11
1506
8.5%
Mt
61
23
7
55
25
27
115
1
64
82
92
37
65
106
63
86
27
23
98
41
82
83
45
31
122
1461
8.2%
Mt
19
7
3
41
1
2
5
2
80
0.4%
Mt
1
3
7
2
1
6
1
3
24
0.1%
Mt
4
5
1
10
5
1
8
7
1
42
0.2%
Mt
0
0%
Mt
0
0%
Mt
11
9
1
13
34
0.2%
Mt
124
54
59
74
53
29
57
25
7
53
95
78
29
50
37
50
55
31
42
82
188
15
55
11
99
1452
8.1%
Mt
154
85
58
123
48
69
76
6
186
166
148
79
203
203
191
48
82
87
97
137
545
57
220
115
289
1
30
3503
19.7%
Mt
43
25
18
40
22
12
3
7
5
10
2
50
53
18
14
45
5
46
22
24
22
34
4
29
2
555
3.1%
Mt
37
5
6
4
28
1
14
8
12
5
18
45
61
9
2
23
22
300
1.7%
Mt
19
7
7
3
8
10
41
1
41
1
20
8
3
1
8
2
44
50
26
12
312
1.8%
Mt
5
6
3
7
57
4
1
15
4
25
127
0.7%
Mt
2
1
2
5
0%
Mt
0
0%
Mt
0
0%
Mt
1
1
2
0%
Y
4
2
6
0%
Y
0
0%
Y
9
9
0.1%
Y
1
1
0%
Y
4
4
0%
Y
6
10
2
21
1
16
6
7
2
5
1
24
44
145
0.9%
Y
2
1
1
8
12
0.1%
Y
10
1
3
1
19
1
1
5
45
12
22
14
13
15
8
1
53
38
34
296
1.9%
Y
4
13
5
1
2
25
0.2%
Y
1
1
0%
Y
388
280
158
392
307
177
290
41
208
268
520
149
345
305
206
281
214
93
177
329
1173
69
349
501
732
4
7956
50.2%
Y
26
2
3
6
1
1
1
6
3
17
20
14
1
1
16
43
2
163
1%
Y
1
1
2
0%
Y
2
1
3
6
0%
Y
64
41
8
51
4
13
24
11
1
22
8
10
11
6
78
45
33
82
94
47
13
88
101
108
3
966
6.1%
Y
2
7
1
24
3
37
0.2%
Y
65
6
2
125
51
62
29
18
13
64
21
26
44
46
28
2
25
18
20
2
9
13
3
24
716
4.5%
Y
269
94
130
244
89
135
162
106
65
149
241
122
404
258
325
245
109
85
236
242
284
133
434
415
460
18
33
5487
34.6%
Y
1
7
1
9
0.1%
Y
0
0%
Y
1
7
8
0.1%
Y
0
0%
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%


Observera att haplogruppernas beteckningar ibland ändras när nya mutationer upptäcks, t ex så blev R1b1b2 år 2011 R1b1a2, och I1a blev 2007 endast I1. Olika beteckningar kan förekomma i SHD, beroende på när och av vilket företag som personen testats. På SHD finns ett omvandlingsverktyg mellan YDNA-haplogrupper för olika år. En översikt över MtDNA haplogrupper finns på PhiloTree. Som användare på SHD kan du uppdatera ditt träds haplogrupp om det skulle behövas.
Stöd SHD!


Utvalda länkar


Översikter

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi (SSGG)
International Society of Genetic Genealogy (ISOGG)
The Genetic Atlas
Eupedia Genetics
PhyloTree (mtDNA)
mtDNA Community
Haplogroup (Wikipedia)
DNA-genealogi (Wiki-Rötter)

Projekt

Sverigeprojektet (FTDNA)
Bure DNA
Swedish Nobility DNA Project
Eurogenes Genetic Ancestry Project
Fennoscandia Biographic Project
DODECAD Ancestry Project
Ancestor-Projects.com

Regionala projekt (FTDNA)

Dalarna
Dalarna (Gagnef)
Dalarna (Kopparberget)
Gotland
Norrbotten (Södra delen)
Norrbotten (Tornedalen)
Skåne/Halland/Blekinge/Bornholm
Småland/Öland
Småland (Tjust)
Södermanland
Värmland
Västerbotten (Skellefteå)
Västerbotten (Umeå)
Västerbotten (Lycksele)
Västergötland/Bohuslän/Dalsland
Västmanland
Ångermanland/Medelpad
Östergötland

Haplogrupper (Y-DNA)

FTDNA: G-L497 I1-M253 I1-Z2336/CTS6364 I1-P109 I1-L300 I1-Z140 I1-L1302 I2-M223 N-M178 Q Nordic R1a-M198 R1b-U106 R1b-P312 R1b-U152
Alla projekt...
Facebook: G-M201 G-L497 I1-M253 I1-DF29 I1-P109 I1-L813 I1-L1301 I2-M223 Q-L527

Haplogrupper (mtDNA)

FTDNA: H1 H2 H5 I J K U5 U5a U5b V
Alla projekt...
Facebook: I

Verktyg

YFull (BigY analysis)
semargl.me (Y-DNA)
GEDmatch
DNA.LAND
DNA Tools (dnagedcom.com)
DNA Genealogy Experiment
Genetic Genealogy Kit
Ysearch
Haplogroup Predictor
Haplo-I Subclade Predictor
Mitosearch
mtDNA Haplogroup Analysis (mthap)

Forum

DNA-anor (Facebook)
Genetisk genealogi (Anbytarforum)
A Genetic Genealogy Community
World Families Forums

Testföretag

Family Tree DNA
YSEQ
23andMe
Ancestry DNA
MyHeritage DNA
The Genographic Project
iGENEA
© Svenska Haplogruppdatabasen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies