Svenska Haplogruppdatabasen


Statistik

Svenska Haplogruppdatabasen (SHD) innehåller just nu 27800 personer i 2395 olika Y- och mtDNA-träd registrerade av 2059 användare.
    Statistik för flera databaser:
  1. Visa de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan regioner och län
  2. cirkeldiagram - karta - tabell


Samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen

Följande tabell visar hur samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen. Observera att antalet personer i de olika träden skiljer sig mycket åt, så tabellen bör inte användas för att se vilka haplogrupper som är vanligast. För det ändamålet passar bättre statistiken för de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan länen.

Visa den procentuella andelen av en haplogrupp inom ett län genom att hålla musmarkören över antalssiffran. Klicka på haplogruppen för att se personerna i databasen.

Detaljnivå i haplogrupphierarkin
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%
Mt
2
11
7
20
0.1%
Mt
2
2
0%
Mt
1
1
4
6
0%
Mt
6
6
0%
Mt
348
244
167
233
191
168
216
92
52
169
321
117
442
260
160
166
147
110
280
215
425
138
454
257
423
3
3
5801
39.2%
Mt
23
10
11
5
1
48
24
1
23
3
7
1
1
1
11
1
6
18
11
1
18
14
18
257
1.7%
Mt
2
2
0%
Mt
1
1
0%
Mt
19
4
1
3
2
21
10
6
15
2
79
46
26
1
10
5
34
2
249
4
110
16
16
681
4.6%
Mt
85
15
41
27
108
84
38
10
61
29
35
23
70
44
47
35
30
16
52
34
82
40
52
23
132
1213
8.2%
Mt
45
23
7
43
23
23
100
1
60
78
89
37
61
106
56
63
25
13
80
36
79
78
42
30
93
1291
8.7%
Mt
19
7
3
41
1
2
5
2
80
0.5%
Mt
3
3
7
7
1
6
1
3
31
0.2%
Mt
4
5
1
10
5
8
1
34
0.2%
Mt
0
0%
Mt
13
4
9
1
35
15
27
104
0.7%
Mt
113
49
55
53
50
25
35
15
7
37
75
74
21
41
35
39
44
30
40
83
166
12
40
8
77
1224
8.3%
Mt
128
56
50
102
29
52
74
6
177
163
106
75
201
196
170
36
81
73
77
86
531
37
181
99
239
30
3055
20.7%
Mt
31
18
12
7
21
3
3
7
2
10
2
15
47
9
14
19
5
46
11
21
22
28
4
19
376
2.5%
Mt
34
5
4
28
1
4
8
12
5
10
35
47
6
2
19
21
241
1.6%
Mt
14
7
2
1
8
1
29
41
1
20
7
3
1
8
2
11
43
20
219
1.5%
Mt
5
6
1
2
57
4
7
4
24
110
0.7%
Y
9
9
0.1%
Y
1
1
0%
Y
4
4
0%
Y
6
10
2
12
1
8
1
6
2
5
1
9
44
107
0.8%
Y
4
2
1
1
8
16
0.1%
Y
9
1
2
19
5
36
9
22
1
14
1
1
32
38
19
209
1.6%
Y
1
1
0%
Y
306
236
136
357
179
164
249
32
184
248
374
120
296
271
125
240
136
71
200
312
1138
62
316
322
591
3
1
6669
51.2%
Y
26
2
2
6
1
1
3
5
20
14
1
16
97
0.7%
Y
1
1
2
0%
Y
1
2
3
0%
Y
50
16
8
27
1
9
12
1
1
19
8
4
8
6
68
45
31
83
65
15
9
71
86
47
690
5.3%
Y
2
1
24
3
30
0.2%
Y
52
5
1
125
50
37
14
11
5
64
21
25
44
22
20
2
17
7
20
10
8
11
23
594
4.6%
Y
222
83
102
183
78
74
126
88
63
145
212
107
351
238
274
223
98
67
171
200
225
90
412
313
407
33
4585
35.2%
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%


Observera att haplogruppernas beteckningar ibland ändras när nya mutationer upptäcks, t ex så blev R1b1b2 år 2011 R1b1a2, och I1a blev 2007 endast I1. Olika beteckningar kan förekomma i SHD, beroende på när och av vilket företag som personen testats. På SHD finns ett omvandlingsverktyg mellan YDNA-haplogrupper för olika år. En översikt över MtDNA haplogrupper finns på PhiloTree. Som användare på SHD kan du uppdatera ditt träds haplogrupp om det skulle behövas.

Utvalda länkar


Översikter

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi (SSGG)
International Society of Genetic Genealogy (ISOGG)
The Genetic Atlas
Eupedia Genetics
PhyloTree (mtDNA)
mtDNA Community
Haplogroup (Wikipedia)
DNA-genealogi (Wiki-Rötter)

Projekt

Sverigeprojektet (FTDNA)
Historiskt DNA
Bure DNA
Swedish Nobility DNA Project
Eurogenes Genetic Ancestry Project
Fennoscandia Biographic Project
DODECAD Ancestry Project
Ancestor-Projects.com

Regionala projekt (FTDNA)

Dalarna (Gagnef)
Dalarna (Kopparberget)
Gotland
Norrbotten (Södra delen)
Norrbotten (Tornedalen)
Skåne/Halland/Blekinge/Bornholm
Småland/Öland
Småland (Tjust)
Södermanland
Värmland
Västerbotten (Skellefteå)
Västerbotten (Umeå)
Västerbotten (Lycksele)
Västergötland/Bohuslän/Dalsland
Västmanland
Ångermanland/Medelpad

Haplogrupper (Y-DNA)

FTDNA: G-L497 I1-M253 I1-Z2336/CTS6364 I1-P109 I1-L300 I1-Z140 I1-L1302 I2-M223 N-M178 Q Nordic R1a-M198 R1b-U106 R1b-P312 R1b-U152
Alla projekt...
Facebook: G-M201 G-L497 I1-M253 I1-DF29 I1-P109 I1-L813 I1-L1301 I2-M223 Q-L527

Haplogrupper (mtDNA)

FTDNA: H1 H2 H5 I J K U5 U5a U5b V
Alla projekt...
Facebook: I

Verktyg

YFull (BigY analysis)
semargl.me (Y-DNA)
GEDmatch
DNA.LAND
DNA Tools (dnagedcom.com)
DNA Genealogy Experiment
Genetic Genealogy Kit
Ysearch
Haplogroup Predictor
Haplo-I Subclade Predictor
Mitosearch
mtDNA Haplogroup Analysis (mthap)

Forum

DNA-anor (Facebook)
Genetisk genealogi (Anbytarforum)
A Genetic Genealogy Community
World Families Forums

Testföretag

Family Tree DNA
YSEQ
23andMe
AncestryDNA *
The Genographic Project
iGENEA


* endast för boende i USA, Storbritannien och Irland
© Svenska Haplogruppdatabasen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies