Svenska Haplogruppdatabasen


Statistik

Svenska Haplogruppdatabasen (SHD) innehåller just nu 28297 personer i 2445 olika Y- och mtDNA-träd registrerade av 2128 användare.
    Statistik för flera databaser:
  1. Visa de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan regioner och län
  2. cirkeldiagram - karta - tabell


Samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen

Följande tabell visar hur samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen. Observera att antalet personer i de olika träden skiljer sig mycket åt, så tabellen bör inte användas för att se vilka haplogrupper som är vanligast. För det ändamålet passar bättre statistiken för de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan länen.

Visa den procentuella andelen av en haplogrupp inom ett län genom att hålla musmarkören över antalssiffran. Klicka på haplogruppen för att se personerna i databasen.

Detaljnivå i haplogrupphierarkin
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%
Mt
2
11
7
20
0.1%
Mt
2
2
0%
Mt
1
1
4
6
0%
Mt
6
6
0%
Mt
352
244
168
236
198
168
230
92
73
164
319
117
468
259
175
168
140
126
286
285
424
138
451
257
438
3
3
5982
39.6%
Mt
23
10
11
5
1
48
24
1
23
3
7
1
1
1
11
1
6
18
5
1
16
14
58
289
1.9%
Mt
2
2
0%
Mt
1
1
0%
Mt
19
14
1
3
2
21
10
6
15
2
79
46
26
1
10
5
34
2
249
4
110
16
16
691
4.6%
Mt
85
15
41
27
112
84
40
10
71
29
35
23
85
44
48
35
30
16
52
34
91
40
52
23
135
1257
8.3%
Mt
48
23
7
43
23
23
100
1
60
78
89
37
61
106
56
63
25
15
80
36
71
78
42
30
93
1288
8.5%
Mt
19
7
3
41
1
2
5
2
80
0.5%
Mt
3
3
7
7
1
6
1
3
31
0.2%
Mt
4
5
1
10
5
8
1
34
0.2%
Mt
0
0%
Mt
13
6
9
1
35
24
27
115
0.8%
Mt
113
48
55
53
50
25
54
15
7
37
75
74
21
41
35
39
46
30
40
83
164
12
34
8
77
1236
8.2%
Mt
130
63
50
102
29
52
74
6
177
163
106
75
201
196
177
37
81
74
81
86
531
37
181
99
257
30
3095
20.5%
Mt
30
18
12
3
21
3
3
7
2
10
2
15
47
9
14
19
5
46
22
21
22
28
4
19
382
2.5%
Mt
34
5
4
28
1
4
8
12
5
10
35
47
6
2
19
21
241
1.6%
Mt
15
7
2
1
8
1
29
41
1
20
7
3
1
8
2
11
43
20
220
1.5%
Mt
5
6
1
2
57
4
7
4
24
110
0.7%
Mt
0
0%
Mt
1
1
2
0%
Y
9
9
0.1%
Y
1
1
0%
Y
4
4
0%
Y
6
10
2
12
1
8
6
7
2
5
1
9
44
113
0.9%
Y
4
2
1
1
8
16
0.1%
Y
10
1
2
19
5
36
9
22
1
21
1
1
32
38
19
217
1.6%
Y
1
1
0%
Y
310
236
139
364
212
164
249
32
184
249
377
121
297
272
133
240
143
73
153
313
1122
62
293
322
592
3
1
6656
50.5%
Y
26
2
2
6
1
1
6
3
13
20
14
1
1
16
112
0.8%
Y
1
1
2
0%
Y
1
2
3
0%
Y
50
16
8
27
1
9
12
1
1
19
8
4
8
6
73
45
32
80
69
15
10
65
86
54
699
5.3%
Y
2
1
24
3
30
0.2%
Y
52
5
1
125
51
41
23
11
6
64
21
26
44
22
20
2
17
7
20
2
8
11
23
602
4.6%
Y
238
85
102
183
78
112
127
88
63
145
212
107
354
239
312
223
105
70
181
207
226
90
412
313
408
33
4713
35.8%
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%


Observera att haplogruppernas beteckningar ibland ändras när nya mutationer upptäcks, t ex så blev R1b1b2 år 2011 R1b1a2, och I1a blev 2007 endast I1. Olika beteckningar kan förekomma i SHD, beroende på när och av vilket företag som personen testats. På SHD finns ett omvandlingsverktyg mellan YDNA-haplogrupper för olika år. En översikt över MtDNA haplogrupper finns på PhiloTree. Som användare på SHD kan du uppdatera ditt träds haplogrupp om det skulle behövas.
Stöd SHD!


Utvalda länkar


Översikter

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi (SSGG)
International Society of Genetic Genealogy (ISOGG)
The Genetic Atlas
Eupedia Genetics
PhyloTree (mtDNA)
mtDNA Community
Haplogroup (Wikipedia)
DNA-genealogi (Wiki-Rötter)

Projekt

Sverigeprojektet (FTDNA)
Historiskt DNA
Bure DNA
Swedish Nobility DNA Project
Eurogenes Genetic Ancestry Project
Fennoscandia Biographic Project
DODECAD Ancestry Project
Ancestor-Projects.com

Regionala projekt (FTDNA)

Dalarna (Gagnef)
Dalarna (Kopparberget)
Gotland
Norrbotten (Södra delen)
Norrbotten (Tornedalen)
Skåne/Halland/Blekinge/Bornholm
Småland/Öland
Småland (Tjust)
Södermanland
Värmland
Västerbotten (Skellefteå)
Västerbotten (Umeå)
Västerbotten (Lycksele)
Västergötland/Bohuslän/Dalsland
Västmanland
Ångermanland/Medelpad

Haplogrupper (Y-DNA)

FTDNA: G-L497 I1-M253 I1-Z2336/CTS6364 I1-P109 I1-L300 I1-Z140 I1-L1302 I2-M223 N-M178 Q Nordic R1a-M198 R1b-U106 R1b-P312 R1b-U152
Alla projekt...
Facebook: G-M201 G-L497 I1-M253 I1-DF29 I1-P109 I1-L813 I1-L1301 I2-M223 Q-L527

Haplogrupper (mtDNA)

FTDNA: H1 H2 H5 I J K U5 U5a U5b V
Alla projekt...
Facebook: I

Verktyg

YFull (BigY analysis)
semargl.me (Y-DNA)
GEDmatch
DNA.LAND
DNA Tools (dnagedcom.com)
DNA Genealogy Experiment
Genetic Genealogy Kit
Ysearch
Haplogroup Predictor
Haplo-I Subclade Predictor
Mitosearch
mtDNA Haplogroup Analysis (mthap)

Forum

DNA-anor (Facebook)
Genetisk genealogi (Anbytarforum)
A Genetic Genealogy Community
World Families Forums

Testföretag

Family Tree DNA
YSEQ
23andMe
Ancestry DNA
MyHeritage DNA
The Genographic Project
iGENEA
© Svenska Haplogruppdatabasen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies