Svenska Haplogruppdatabasen


Statistik

Svenska Haplogruppdatabasen (SHD) innehåller just nu 35030 personer i 3120 olika Y- och mtDNA-träd registrerade av 2753 användare.
    Statistik för flera databaser:
  1. Visa de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan regioner och län
  2. cirkeldiagram - karta - tabell


Samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen

Följande tabell visar hur samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen. Observera att antalet personer i de olika träden skiljer sig mycket åt, så tabellen bör inte användas för att se vilka haplogrupper som är vanligast. För det ändamålet passar bättre statistiken för de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan länen.

Visa den procentuella andelen av en haplogrupp inom ett län genom att hålla musmarkören över antalssiffran. Klicka på haplogruppen för att se personerna i databasen.

Detaljnivå i haplogrupphierarkin
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%
Mt
2
11
7
20
0.1%
Mt
3
3
0%
Mt
1
1
4
6
0%
Mt
7
6
1
3
3
20
0.1%
Mt
425
266
218
263
224
200
283
102
101
192
344
138
610
351
224
219
215
160
434
373
479
178
520
410
546
3
1
7479
40.1%
Mt
25
10
11
5
1
48
24
1
23
1
3
7
3
1
1
1
11
1
6
18
5
1
16
14
73
310
1.7%
Mt
2
2
0%
Mt
1
1
0%
Mt
20
19
1
9
2
21
10
18
1
15
2
82
49
28
1
11
6
41
2
262
5
115
24
22
766
4.1%
Mt
0
0%
Mt
0
0%
Mt
11
5
16
0.1%
Mt
98
17
48
48
124
91
42
14
75
30
48
30
128
52
57
51
30
17
52
44
105
51
57
33
179
11
1532
8.2%
Mt
66
23
10
55
25
27
115
1
68
83
95
38
66
106
63
86
27
23
99
41
89
83
57
42
122
1510
8.1%
Mt
19
7
3
41
1
2
5
2
80
0.4%
Mt
1
3
7
2
1
6
1
3
24
0.1%
Mt
4
5
1
10
5
1
8
7
1
42
0.2%
Mt
0
0%
Mt
0
0%
Mt
11
9
1
13
34
0.2%
Mt
133
59
60
85
53
29
79
25
7
53
176
78
31
56
48
50
56
32
43
82
189
17
55
11
105
1612
8.6%
Mt
156
85
61
137
55
69
87
6
186
171
157
118
203
204
198
51
100
88
97
137
551
57
236
177
300
1
30
3718
19.9%
Mt
43
29
18
40
22
12
3
7
5
10
2
56
53
18
14
45
5
139
36
24
22
34
4
33
2
676
3.6%
Mt
37
5
6
4
28
1
14
8
12
5
18
46
61
9
2
23
22
301
1.6%
Mt
21
7
7
3
8
10
41
1
41
1
33
13
3
1
8
2
44
51
25
12
332
1.8%
Mt
5
6
3
7
65
4
1
15
4
25
135
0.7%
Mt
2
1
2
5
0%
Mt
0
0%
Mt
1
1
0%
Mt
1
1
2
0%
Y
4
2
6
0%
Y
0
0%
Y
9
9
0.1%
Y
1
1
0%
Y
4
4
0%
Y
6
10
2
21
1
16
6
7
2
5
1
24
44
145
0.9%
Y
2
1
1
8
12
0.1%
Y
12
1
3
31
19
1
1
9
45
12
22
14
13
15
8
1
65
38
34
2
346
2.1%
Y
4
13
5
1
2
25
0.2%
Y
1
1
0%
Y
392
282
170
420
313
183
303
41
211
273
548
157
363
305
211
284
215
94
197
336
1189
69
349
502
742
5
8154
49.8%
Y
27
8
3
6
1
1
1
6
12
17
20
14
1
1
16
43
1
2
180
1.1%
Y
1
1
2
0%
Y
2
1
3
6
0%
Y
66
45
8
51
4
15
26
11
1
22
8
17
11
6
78
45
34
82
94
57
19
90
101
109
3
1003
6.1%
Y
2
7
1
24
3
37
0.2%
Y
65
6
2
146
51
62
29
18
14
66
30
26
44
46
28
2
25
18
20
2
9
13
3
29
754
4.6%
Y
273
95
136
247
89
147
163
106
65
149
249
122
414
258
325
253
111
85
240
338
298
136
434
415
469
18
33
5668
34.6%
Y
1
7
1
9
0.1%
Y
0
0%
Y
1
7
8
0%
Y
0
0%
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%


Observera att haplogruppernas beteckningar ibland ändras när nya mutationer upptäcks, t ex så blev R1b1b2 år 2011 R1b1a2, och I1a blev 2007 endast I1. Olika beteckningar kan förekomma i SHD, beroende på när och av vilket företag som personen testats. På SHD finns ett omvandlingsverktyg mellan YDNA-haplogrupper för olika år. En översikt över MtDNA haplogrupper finns på PhiloTree. Som användare på SHD kan du uppdatera ditt träds haplogrupp om det skulle behövas.
Stöd SHD!


Utvalda länkar


Översikter

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi (SSGG)
International Society of Genetic Genealogy (ISOGG)
The Genetic Atlas
Eupedia Genetics
PhyloTree (mtDNA)
mtDNA Community
Haplogroup (Wikipedia)
DNA-genealogi (Wiki-Rötter)

Projekt

Sverigeprojektet (FTDNA)
Bure DNA
Swedish Nobility DNA Project
Eurogenes Genetic Ancestry Project
Fennoscandia Biographic Project
DODECAD Ancestry Project
Ancestor-Projects.com

Regionala projekt (FTDNA)

Dalarna
Dalarna (Gagnef)
Dalarna (Kopparberget)
Gotland
Norrbotten (Södra delen)
Norrbotten (Tornedalen)
Skåne/Halland/Blekinge/Bornholm
Småland/Öland
Småland (Tjust)
Södermanland
Värmland
Västerbotten (Skellefteå)
Västerbotten (Umeå)
Västerbotten (Lycksele)
Västergötland/Bohuslän/Dalsland
Västmanland
Ångermanland/Medelpad
Östergötland

Haplogrupper (Y-DNA)

FTDNA: G-L497 I1-M253 I1-Z2336/CTS6364 I1-P109 I1-L300 I1-Z140 I1-L1302 I2-M223 N-M178 Q Nordic R1a-M198 R1b-U106 R1b-P312 R1b-U152
Alla projekt...
Facebook: G-M201 G-L497 I1-M253 I1-DF29 I1-P109 I1-L813 I1-L1301 I2-M223 Q-L527

Haplogrupper (mtDNA)

FTDNA: H1 H2 H5 I J K U5 U5a U5b V
Alla projekt...
Facebook: I

Verktyg

YFull (BigY analysis)
semargl.me (Y-DNA)
GEDmatch
DNA.LAND
DNA Tools (dnagedcom.com)
DNA Genealogy Experiment
Genetic Genealogy Kit
Ysearch
Haplogroup Predictor
Haplo-I Subclade Predictor
Mitosearch
mtDNA Haplogroup Analysis (mthap)

Forum

DNA-anor (Facebook)
Genetisk genealogi (Anbytarforum)
A Genetic Genealogy Community
World Families Forums

Testföretag

Family Tree DNA
YSEQ
23andMe
Ancestry DNA
MyHeritage DNA
The Genographic Project
iGENEA
© Svenska Haplogruppdatabasen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies