Svenska Haplogruppdatabasen


Statistik

Svenska Haplogruppdatabasen (SHD) innehåller just nu 38062 personer i 3423 olika Y- och mtDNA-träd registrerade av 3063 användare.
    Statistik för flera databaser:
  1. Visa de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan regioner och län
  2. cirkeldiagram - karta - tabell


Samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen

Följande tabell visar hur samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen. Observera att antalet personer i de olika träden skiljer sig mycket åt, så tabellen bör inte användas för att se vilka haplogrupper som är vanligast. För det ändamålet passar bättre statistiken för de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan länen.

Visa den procentuella andelen av en haplogrupp inom ett län genom att hålla musmarkören över antalssiffran. Klicka på haplogruppen för att se personerna i databasen.

Detaljnivå i haplogrupphierarkin
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%
Mt
2
11
7
20
0.1%
Mt
3
3
0%
Mt
0
0%
Mt
1
1
4
6
0%
Mt
7
6
1
3
3
20
0.1%
Mt
465
297
269
310
248
225
288
109
114
211
381
160
622
425
234
231
271
190
450
399
490
178
622
445
605
3
1
8243
40.8%
Mt
26
10
11
5
1
48
25
1
23
1
4
7
3
1
1
1
11
1
6
21
5
1
16
20
78
327
1.6%
Mt
2
2
0%
Mt
1
1
0%
Mt
21
9
2
9
2
21
17
15
1
15
2
80
47
26
7
12
15
41
2
291
5
116
26
22
804
4%
Mt
0
0%
Mt
0
0%
Mt
11
5
16
0.1%
Mt
101
22
48
57
127
91
53
14
82
31
49
30
133
52
57
65
30
26
57
44
115
67
60
34
183
11
1639
8.1%
Mt
68
26
11
57
29
28
115
1
68
83
95
38
69
108
69
86
27
38
145
45
91
83
72
58
129
1639
8.1%
Mt
19
7
3
41
9
2
5
2
88
0.4%
Mt
1
3
7
2
1
17
1
3
35
0.2%
Mt
4
5
1
10
5
1
8
7
1
42
0.2%
Mt
0
0%
Mt
0
0%
Mt
11
9
1
13
34
0.2%
Mt
139
64
65
102
60
29
80
25
7
53
176
81
71
68
58
57
64
32
43
84
199
17
64
11
107
1756
8.7%
Mt
161
87
62
153
74
70
87
6
188
181
172
131
223
233
201
52
108
96
109
140
571
92
236
176
347
1
30
3987
19.7%
Mt
44
29
19
40
22
13
3
7
5
10
2
67
53
18
14
45
11
142
36
24
22
34
4
42
2
708
3.5%
Mt
42
5
6
4
29
10
1
14
8
12
5
18
46
61
9
2
23
22
317
1.6%
Mt
21
7
7
3
8
10
41
1
41
1
33
13
3
1
8
2
44
51
25
12
332
1.6%
Mt
5
6
3
7
65
4
1
15
4
25
135
0.7%
Mt
2
1
2
5
0%
Mt
0
0%
Mt
1
1
0%
Mt
1
1
2
0%
Y
4
2
6
0%
Y
0
0%
Y
1
1
0%
Y
9
9
0.1%
Y
1
1
0%
Y
4
4
0%
Y
6
10
2
21
1
16
13
7
2
5
1
24
44
152
0.9%
Y
2
1
1
8
12
0.1%
Y
12
1
5
31
19
1
1
9
45
17
28
15
13
15
8
1
117
38
36
7
419
2.3%
Y
4
13
5
1
2
25
0.1%
Y
1
1
0%
Y
402
294
200
445
328
195
326
42
233
307
562
163
406
332
276
314
219
140
266
336
1286
91
382
502
766
5
8818
49.4%
Y
1
1
2
0%
Y
27
8
3
6
1
1
1
7
16
22
20
14
1
1
16
43
1
2
190
1.1%
Y
1
1
2
0%
Y
2
11
3
16
0.1%
Y
66
72
10
60
4
15
30
11
1
22
10
18
16
11
78
46
36
85
96
71
20
110
123
120
3
1134
6.4%
Y
2
7
1
24
3
37
0.2%
Y
65
6
2
158
51
62
29
18
14
66
31
26
44
46
28
2
30
18
20
2
9
13
3
29
772
4.3%
Y
291
101
139
268
98
243
165
106
65
232
258
131
442
282
349
261
124
96
276
366
339
168
467
430
490
18
33
6238
34.9%
Y
1
1
0%
Y
2
7
1
10
0.1%
Y
0
0%
Y
1
7
8
0%
Y
0
0%
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%


Observera att haplogruppernas beteckningar ibland ändras när nya mutationer upptäcks, t ex så blev R1b1b2 år 2011 R1b1a2, och I1a blev 2007 endast I1. Olika beteckningar kan förekomma i SHD, beroende på när och av vilket företag som personen testats. På SHD finns ett omvandlingsverktyg mellan YDNA-haplogrupper för olika år. En översikt över MtDNA haplogrupper finns på PhiloTree. Som användare på SHD kan du uppdatera ditt träds haplogrupp om det skulle behövas.
Stöd SHD!


Utvalda länkar


Översikter

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi (SSGG)
International Society of Genetic Genealogy (ISOGG)
The Genetic Atlas
Eupedia Genetics
PhyloTree (mtDNA)
mtDNA Community
Haplogroup (Wikipedia)
DNA-genealogi (Wiki-Rötter)

Projekt

Sverigeprojektet (FTDNA)
One Family One World Project
Nordics and Baltics (Living DNA)

Bure DNA
Swedish Nobility DNA Project
Eurogenes Genetic Ancestry Project
Fennoscandia Biographic Project
DODECAD Ancestry Project
Ancestor-Projects.com

Regionala projekt (FTDNA)

Dalarna
Dalarna (Gagnef)
Dalarna (Kopparberget)
Gotland
Norrbotten (Södra delen)
Norrbotten (Tornedalen)
Skåne/Halland/Blekinge/Bornholm
Småland/Öland
Småland (Tjust)
Södermanland
Värmland
Västerbotten (Skellefteå)
Västerbotten (Umeå)
Västerbotten (Lycksele)
Västergötland/Bohuslän/Dalsland
Västmanland
Ångermanland/Medelpad
Östergötland

Haplogrupper (Y-DNA)

FTDNA: G-L497 I1-M253 I1-Z2336/CTS6364 I1-P109 I1-L300 I1-Z140 I1-L1302 I2-M223 N-M178 Q Nordic R1a-M198 R1b-U106 R1b-P312 R1b-U152
Alla projekt...
Facebook: G-M201 G-L497 I1-M253 I1-DF29 I1-P109 I1-L813 I1-L1301 I2-M223 Q-L527

Haplogrupper (mtDNA)

FTDNA: H1 H2 H5 I J K U5 U5a U5b V
Alla projekt...
Facebook: I

Verktyg

YFull (BigY analysis)
semargl.me (Y-DNA)
GEDmatch
DNA.LAND
DNA Tools (dnagedcom.com)
DNA Genealogy Experiment
Genetic Genealogy Kit
Ysearch
Haplogroup Predictor
Haplo-I Subclade Predictor
Mitosearch
mtDNA Haplogroup Analysis (mthap)

Forum

DNA-anor (Facebook)
Genetisk genealogi (Anbytarforum)
A Genetic Genealogy Community
World Families Forums

Testföretag

Family Tree DNA
YSEQ
23andMe
Ancestry DNA
MyHeritage DNA
The Genographic Project
iGENEA
© Svenska Haplogruppdatabasen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies