Svenska Haplogruppdatabasen


Statistik

Svenska Haplogruppdatabasen (SHD) innehåller just nu 37235 personer i 3330 olika Y- och mtDNA-träd registrerade av 2971 användare.
    Statistik för flera databaser:
  1. Visa de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan regioner och län
  2. cirkeldiagram - karta - tabell


Samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen

Följande tabell visar hur samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen. Observera att antalet personer i de olika träden skiljer sig mycket åt, så tabellen bör inte användas för att se vilka haplogrupper som är vanligast. För det ändamålet passar bättre statistiken för de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan länen.

Visa den procentuella andelen av en haplogrupp inom ett län genom att hålla musmarkören över antalssiffran. Klicka på haplogruppen för att se personerna i databasen.

Detaljnivå i haplogrupphierarkin
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%
Mt
2
11
7
20
0.1%
Mt
3
3
0%
Mt
0
0%
Mt
1
1
4
6
0%
Mt
7
6
1
3
3
20
0.1%
Mt
459
293
230
294
241
211
288
109
108
210
346
158
621
424
234
231
270
189
444
382
486
178
571
432
575
3
1
7988
40.5%
Mt
26
10
11
5
1
48
25
1
23
1
4
7
3
1
1
1
11
1
6
21
5
1
16
20
78
327
1.7%
Mt
2
2
0%
Mt
1
1
0%
Mt
21
9
2
9
2
21
10
15
1
15
2
80
47
26
7
11
15
41
2
291
5
116
26
22
796
4%
Mt
0
0%
Mt
0
0%
Mt
11
5
16
0.1%
Mt
101
22
48
57
125
91
50
14
75
30
48
30
129
52
57
63
30
26
57
44
115
67
60
34
182
11
1618
8.2%
Mt
67
26
11
55
25
27
115
1
68
83
95
38
69
108
69
86
27
30
107
41
91
83
72
58
128
1580
8%
Mt
19
7
3
41
9
2
5
2
88
0.4%
Mt
1
3
7
2
1
17
1
3
35
0.2%
Mt
4
5
1
10
5
1
8
7
1
42
0.2%
Mt
0
0%
Mt
0
0%
Mt
11
9
1
13
34
0.2%
Mt
139
64
65
99
60
29
80
25
7
53
176
81
71
64
58
50
58
32
43
84
199
17
64
11
106
1735
8.8%
Mt
157
87
61
147
74
70
87
6
186
181
165
118
222
213
201
52
101
89
103
138
571
88
236
176
342
1
30
3902
19.8%
Mt
43
29
19
40
22
13
3
7
5
10
2
67
53
18
14
45
11
142
36
24
22
34
4
33
2
698
3.5%
Mt
42
5
6
4
29
10
1
14
8
12
5
18
46
61
9
2
23
22
317
1.6%
Mt
21
7
7
3
8
10
41
1
41
1
33
13
3
1
8
2
44
51
25
12
332
1.7%
Mt
5
6
3
7
65
4
1
15
4
25
135
0.7%
Mt
2
1
2
5
0%
Mt
0
0%
Mt
1
1
0%
Mt
1
1
2
0%
Y
4
2
6
0%
Y
0
0%
Y
1
1
0%
Y
9
9
0.1%
Y
1
1
0%
Y
4
4
0%
Y
6
10
2
21
1
16
13
7
2
5
1
24
44
152
0.9%
Y
2
1
1
8
12
0.1%
Y
12
1
5
31
19
1
1
9
45
17
22
15
13
15
8
1
102
38
35
7
397
2.3%
Y
4
13
5
1
2
25
0.1%
Y
1
1
0%
Y
401
294
198
431
323
189
317
42
211
299
558
163
403
332
276
301
217
131
250
336
1271
90
360
502
760
5
8660
49.5%
Y
27
8
3
6
1
1
1
7
16
22
20
14
1
1
16
43
1
2
190
1.1%
Y
1
1
2
0%
Y
2
11
3
16
0.1%
Y
66
46
8
60
4
15
30
11
1
22
10
18
14
11
78
45
34
83
96
67
19
90
117
118
3
1066
6.1%
Y
2
7
1
24
3
37
0.2%
Y
65
6
2
158
51
62
29
18
14
66
31
26
44
46
28
2
30
18
20
2
9
13
3
29
772
4.4%
Y
284
100
138
266
98
235
163
106
65
232
257
131
440
273
349
259
120
90
269
362
315
168
466
429
474
18
33
6140
35.1%
Y
1
7
1
9
0.1%
Y
0
0%
Y
1
7
8
0%
Y
0
0%
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%


Observera att haplogruppernas beteckningar ibland ändras när nya mutationer upptäcks, t ex så blev R1b1b2 år 2011 R1b1a2, och I1a blev 2007 endast I1. Olika beteckningar kan förekomma i SHD, beroende på när och av vilket företag som personen testats. På SHD finns ett omvandlingsverktyg mellan YDNA-haplogrupper för olika år. En översikt över MtDNA haplogrupper finns på PhiloTree. Som användare på SHD kan du uppdatera ditt träds haplogrupp om det skulle behövas.
Stöd SHD!


Utvalda länkar


Översikter

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi (SSGG)
International Society of Genetic Genealogy (ISOGG)
The Genetic Atlas
Eupedia Genetics
PhyloTree (mtDNA)
mtDNA Community
Haplogroup (Wikipedia)
DNA-genealogi (Wiki-Rötter)

Projekt

Sverigeprojektet (FTDNA)
One Family One World Project
Nordics and Baltics (Living DNA)

Bure DNA
Swedish Nobility DNA Project
Eurogenes Genetic Ancestry Project
Fennoscandia Biographic Project
DODECAD Ancestry Project
Ancestor-Projects.com

Regionala projekt (FTDNA)

Dalarna
Dalarna (Gagnef)
Dalarna (Kopparberget)
Gotland
Norrbotten (Södra delen)
Norrbotten (Tornedalen)
Skåne/Halland/Blekinge/Bornholm
Småland/Öland
Småland (Tjust)
Södermanland
Värmland
Västerbotten (Skellefteå)
Västerbotten (Umeå)
Västerbotten (Lycksele)
Västergötland/Bohuslän/Dalsland
Västmanland
Ångermanland/Medelpad
Östergötland

Haplogrupper (Y-DNA)

FTDNA: G-L497 I1-M253 I1-Z2336/CTS6364 I1-P109 I1-L300 I1-Z140 I1-L1302 I2-M223 N-M178 Q Nordic R1a-M198 R1b-U106 R1b-P312 R1b-U152
Alla projekt...
Facebook: G-M201 G-L497 I1-M253 I1-DF29 I1-P109 I1-L813 I1-L1301 I2-M223 Q-L527

Haplogrupper (mtDNA)

FTDNA: H1 H2 H5 I J K U5 U5a U5b V
Alla projekt...
Facebook: I

Verktyg

YFull (BigY analysis)
semargl.me (Y-DNA)
GEDmatch
DNA.LAND
DNA Tools (dnagedcom.com)
DNA Genealogy Experiment
Genetic Genealogy Kit
Ysearch
Haplogroup Predictor
Haplo-I Subclade Predictor
Mitosearch
mtDNA Haplogroup Analysis (mthap)

Forum

DNA-anor (Facebook)
Genetisk genealogi (Anbytarforum)
A Genetic Genealogy Community
World Families Forums

Testföretag

Family Tree DNA
YSEQ
23andMe
Ancestry DNA
MyHeritage DNA
The Genographic Project
iGENEA
© Svenska Haplogruppdatabasen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies