Svenska Haplogruppdatabasen


Statistik

Svenska Haplogruppdatabasen (SHD) innehåller just nu 29028 personer i 2534 olika Y- och mtDNA-träd registrerade av 2219 användare.
    Statistik för flera databaser:
  1. Visa de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan regioner och län
  2. cirkeldiagram - karta - tabell


Samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen

Följande tabell visar hur samtliga personers haplogrupper i databasen fördelar sig mellan länen. Observera att antalet personer i de olika träden skiljer sig mycket åt, så tabellen bör inte användas för att se vilka haplogrupper som är vanligast. För det ändamålet passar bättre statistiken för de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan länen.

Visa den procentuella andelen av en haplogrupp inom ett län genom att hålla musmarkören över antalssiffran. Klicka på haplogruppen för att se personerna i databasen.

Detaljnivå i haplogrupphierarkin
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%
Mt
2
11
7
20
0.1%
Mt
2
2
0%
Mt
1
1
4
6
0%
Mt
6
6
0%
Mt
365
245
168
236
199
169
237
92
80
169
319
117
468
259
175
169
149
127
298
317
431
138
451
257
453
3
3
6094
39.3%
Mt
23
10
11
5
1
48
24
1
23
3
7
1
1
1
11
1
6
18
5
1
16
14
58
289
1.9%
Mt
2
2
0%
Mt
1
1
0%
Mt
19
14
1
3
2
21
10
17
15
2
79
47
26
1
10
5
34
2
249
4
110
16
16
703
4.5%
Mt
0
0%
Mt
11
5
16
0.1%
Mt
88
15
41
34
112
85
40
10
71
29
37
23
110
44
48
42
30
17
52
35
102
40
52
23
137
1317
8.5%
Mt
51
23
7
45
23
23
100
1
60
82
89
37
61
106
57
63
25
23
80
39
71
78
42
30
93
1309
8.4%
Mt
19
7
3
41
1
2
5
2
80
0.5%
Mt
3
3
7
7
1
6
1
3
31
0.2%
Mt
4
5
1
10
5
8
1
34
0.2%
Mt
0
0%
Mt
13
6
9
1
35
24
27
115
0.7%
Mt
119
48
55
63
53
25
54
15
7
37
75
74
22
41
36
40
48
30
40
83
166
13
34
8
80
1266
8.2%
Mt
130
63
50
102
29
52
74
6
177
165
111
75
201
196
177
40
81
74
97
87
531
37
181
99
259
30
3124
20.2%
Mt
41
18
12
39
21
9
3
7
5
10
2
15
53
18
14
37
5
46
22
21
22
28
4
26
478
3.1%
Mt
34
5
4
28
1
4
8
12
5
17
35
47
6
2
20
22
250
1.6%
Mt
15
7
2
1
8
1
29
41
1
20
7
3
1
8
2
11
43
20
220
1.4%
Mt
5
6
1
2
57
4
7
4
24
110
0.7%
Mt
0
0%
Mt
1
1
2
0%
Y
4
2
6
0%
Y
9
9
0.1%
Y
1
1
0%
Y
4
4
0%
Y
6
10
2
12
1
8
6
7
2
5
1
24
44
128
0.9%
Y
2
1
1
8
12
0.1%
Y
10
1
3
19
1
5
45
12
22
1
15
8
1
32
38
31
244
1.8%
Y
4
4
0%
Y
0
0%
Y
1
1
0%
Y
318
236
146
371
230
164
260
45
185
253
389
142
298
275
133
257
181
74
159
316
1122
63
293
322
592
3
1
6828
50.5%
Y
26
2
2
6
1
1
6
3
13
20
14
1
1
16
112
0.8%
Y
1
1
2
0%
Y
2
1
3
6
0%
Y
51
33
8
32
1
9
12
1
1
19
8
10
10
6
73
45
32
80
69
17
10
70
100
59
756
5.6%
Y
2
7
1
24
3
37
0.3%
Y
52
5
1
125
51
41
23
11
6
64
21
26
44
22
20
2
17
7
20
2
8
11
23
602
4.5%
Y
238
86
110
189
78
112
127
88
63
146
219
107
355
239
312
223
106
75
181
207
234
92
412
313
418
33
4763
35.2%
Y
1
7
1
9
0.1%
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%


Observera att haplogruppernas beteckningar ibland ändras när nya mutationer upptäcks, t ex så blev R1b1b2 år 2011 R1b1a2, och I1a blev 2007 endast I1. Olika beteckningar kan förekomma i SHD, beroende på när och av vilket företag som personen testats. På SHD finns ett omvandlingsverktyg mellan YDNA-haplogrupper för olika år. En översikt över MtDNA haplogrupper finns på PhiloTree. Som användare på SHD kan du uppdatera ditt träds haplogrupp om det skulle behövas.
Stöd SHD!


Utvalda länkar


Översikter

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi (SSGG)
International Society of Genetic Genealogy (ISOGG)
The Genetic Atlas
Eupedia Genetics
PhyloTree (mtDNA)
mtDNA Community
Haplogroup (Wikipedia)
DNA-genealogi (Wiki-Rötter)

Projekt

Sverigeprojektet (FTDNA)
Historiskt DNA
Bure DNA
Swedish Nobility DNA Project
Eurogenes Genetic Ancestry Project
Fennoscandia Biographic Project
DODECAD Ancestry Project
Ancestor-Projects.com

Regionala projekt (FTDNA)

Dalarna (Gagnef)
Dalarna (Kopparberget)
Gotland
Norrbotten (Södra delen)
Norrbotten (Tornedalen)
Skåne/Halland/Blekinge/Bornholm
Småland/Öland
Småland (Tjust)
Södermanland
Värmland
Västerbotten (Skellefteå)
Västerbotten (Umeå)
Västerbotten (Lycksele)
Västergötland/Bohuslän/Dalsland
Västmanland
Ångermanland/Medelpad

Haplogrupper (Y-DNA)

FTDNA: G-L497 I1-M253 I1-Z2336/CTS6364 I1-P109 I1-L300 I1-Z140 I1-L1302 I2-M223 N-M178 Q Nordic R1a-M198 R1b-U106 R1b-P312 R1b-U152
Alla projekt...
Facebook: G-M201 G-L497 I1-M253 I1-DF29 I1-P109 I1-L813 I1-L1301 I2-M223 Q-L527

Haplogrupper (mtDNA)

FTDNA: H1 H2 H5 I J K U5 U5a U5b V
Alla projekt...
Facebook: I

Verktyg

YFull (BigY analysis)
semargl.me (Y-DNA)
GEDmatch
DNA.LAND
DNA Tools (dnagedcom.com)
DNA Genealogy Experiment
Genetic Genealogy Kit
Ysearch
Haplogroup Predictor
Haplo-I Subclade Predictor
Mitosearch
mtDNA Haplogroup Analysis (mthap)

Forum

DNA-anor (Facebook)
Genetisk genealogi (Anbytarforum)
A Genetic Genealogy Community
World Families Forums

Testföretag

Family Tree DNA
YSEQ
23andMe
Ancestry DNA
MyHeritage DNA
The Genographic Project
iGENEA
© Svenska Haplogruppdatabasen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies