Svenska Haplogruppdatabasen


Statistik

Svenska Haplogruppdatabasen (SHD) innehåller just nu 38062 personer i 3423 olika Y- och mtDNA-träd registrerade av 3063 användare.
    Statistik för flera databaser:
  1. Visa de äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan regioner och län
  2. cirkeldiagram - karta - tabell


De äldsta kända anornas haplogrupper fördelade mellan län (tabell)

Följande tabell visar hur haplogruppen för den äldsta kända anan i databasens alla träd fördelar sig mellan länen.

Visa den procentuella andelen av en haplogrupp inom ett län genom att hålla musmarkören över antalssiffran. Klicka på haplogruppen för att se personerna i databasen.

Detaljnivå i haplogrupphierarkin
Välj databas
 
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%
mtDNA
Mt
1
1
2
0.1%
Mt
2
2
0.1%
Mt
2
2
0.1%
Mt
1
1
1
3
0.2%
Mt
32
21
22
27
24
24
33
7
17
25
31
20
40
33
37
29
23
12
40
29
36
19
52
33
68
734
41.4%
Mt
2
2
2
1
4
6
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
35
2%
Mt
1
1
0.1%
Mt
1
1
0.1%
Mt
1
1
2
2
2
1
4
3
3
1
2
1
2
1
7
6
1
3
43
2.4%
Mt
2
2
0.1%
Mt
4
2
5
7
7
5
9
2
7
4
5
4
14
3
10
9
2
2
6
4
7
7
5
3
25
158
8.9%
Mt
6
3
2
9
3
4
7
4
8
9
5
7
12
8
9
2
2
12
3
10
7
8
5
13
158
8.9%
Mt
2
1
1
1
1
6
0.3%
Mt
1
1
1
1
2
6
0.3%
Mt
1
1
1
1
4
0.2%
Mt
1
2
3
0.2%
Mt
2
8
9
10
5
4
9
3
1
7
16
6
5
10
9
8
4
5
6
17
3
5
2
14
168
9.5%
Mt
11
7
6
25
11
8
12
6
7
12
12
11
13
16
16
13
10
7
12
9
24
6
14
12
41
1
322
18.2%
Mt
2
4
3
3
2
1
5
4
1
1
3
2
7
2
2
1
4
6
53
3%
Mt
3
1
1
1
2
1
2
1
1
5
2
2
1
2
4
29
1.6%
Mt
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
2
5
4
26
1.5%
Mt
2
4
2
3
11
0.6%
Mt
1
1
0.1%
Mt
1
1
0.1%
Mt
1
1
0.1%
Y-DNA
Y
1
1
0.1%
Y
1
1
0.1%
Y
1
1
0.1%
Y
1
1
0.1%
Y
4
4
0.3%
Y
2
3
2
3
1
1
3
15
1.1%
Y
1
1
1
3
0.2%
Y
2
1
1
2
1
2
5
1
5
1
1
3
1
8
1
4
39
2.8%
Y
1
1
2
0.1%
Y
1
1
0.1%
Y
20
28
18
46
30
21
40
7
14
32
46
10
25
21
30
28
23
10
23
13
26
6
26
23
60
1
627
44.2%
Y
1
1
0.1%
Y
2
1
1
1
1
4
1
2
1
14
1%
Y
1
1
2
0.1%
Y
2
1
3
0.2%
Y
7
6
3
7
2
2
1
2
1
4
3
1
9
4
2
7
4
5
3
8
13
19
113
8%
Y
1
1
2
0.1%
Y
1
5
3
4
2
2
2
4
5
1
3
5
2
2
3
1
4
49
3.5%
Y
17
8
13
22
17
20
17
4
12
15
29
12
34
30
37
27
20
10
28
22
30
12
31
14
53
1
535
37.7%
Y
1
1
0.1%
Y
1
1
2
0.1%
Y
1
1
0.1%
* Haplogrupp
(ISOGG/PhiloTree standard)
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
-
OPR
LM
Total
%

Visa som

Observera att haplogruppernas beteckningar ibland ändras när nya mutationer upptäcks, t ex så blev R1b1b2 år 2011 R1b1a2, och I1a blev 2007 endast I1. Olika beteckningar kan förekomma i SHD, beroende på när och av vilket företag som personen testats. På SHD finns ett omvandlingsverktyg mellan YDNA-haplogrupper för olika år. En översikt över MtDNA haplogrupper finns på PhiloTree. Som användare på SHD kan du uppdatera ditt träds haplogrupp om det skulle behövas.
Stöd SHD!


Utvalda länkar


Översikter

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi (SSGG)
International Society of Genetic Genealogy (ISOGG)
The Genetic Atlas
Eupedia Genetics
PhyloTree (mtDNA)
mtDNA Community
Haplogroup (Wikipedia)
DNA-genealogi (Wiki-Rötter)

Projekt

Sverigeprojektet (FTDNA)
One Family One World Project
Nordics and Baltics (Living DNA)

Bure DNA
Swedish Nobility DNA Project
Eurogenes Genetic Ancestry Project
Fennoscandia Biographic Project
DODECAD Ancestry Project
Ancestor-Projects.com

Regionala projekt (FTDNA)

Dalarna
Dalarna (Gagnef)
Dalarna (Kopparberget)
Gotland
Norrbotten (Södra delen)
Norrbotten (Tornedalen)
Skåne/Halland/Blekinge/Bornholm
Småland/Öland
Småland (Tjust)
Södermanland
Värmland
Västerbotten (Skellefteå)
Västerbotten (Umeå)
Västerbotten (Lycksele)
Västergötland/Bohuslän/Dalsland
Västmanland
Ångermanland/Medelpad
Östergötland

Haplogrupper (Y-DNA)

FTDNA: G-L497 I1-M253 I1-Z2336/CTS6364 I1-P109 I1-L300 I1-Z140 I1-L1302 I2-M223 N-M178 Q Nordic R1a-M198 R1b-U106 R1b-P312 R1b-U152
Alla projekt...
Facebook: G-M201 G-L497 I1-M253 I1-DF29 I1-P109 I1-L813 I1-L1301 I2-M223 Q-L527

Haplogrupper (mtDNA)

FTDNA: H1 H2 H5 I J K U5 U5a U5b V
Alla projekt...
Facebook: I

Verktyg

YFull (BigY analysis)
semargl.me (Y-DNA)
GEDmatch
DNA.LAND
DNA Tools (dnagedcom.com)
DNA Genealogy Experiment
Genetic Genealogy Kit
Ysearch
Haplogroup Predictor
Haplo-I Subclade Predictor
Mitosearch
mtDNA Haplogroup Analysis (mthap)

Forum

DNA-anor (Facebook)
Genetisk genealogi (Anbytarforum)
A Genetic Genealogy Community
World Families Forums

Testföretag

Family Tree DNA
YSEQ
23andMe
Ancestry DNA
MyHeritage DNA
The Genographic Project
iGENEA
© Svenska Haplogruppdatabasen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies